MaxJakt

Nordic Hind
Nordic Hind
Nordik Hind är en helt ny och unik pipa. Den är speciellt framtagen för att härma ångestlätet av en kronkalv. Detta läte får hindflockarna agiterade och de kommer ofta skällande in på kort håll. Denna typ av lockjakt når störst framgång i områden med en tät kronvilts population.
379 kr
I Lager